2K22内线防守能力榜:戈贝尔榜首 恩比德第2 AD第3 阿德巴约第4

2K22内线防守能力榜:戈贝尔榜首 恩比德第2 AD第3 阿德巴约第4

直播吧9月18日讯 NBA2K22近日已经和玩家们见面,球员们的各项能力值也宣告出炉。

在内线防守能力值方面,戈贝尔以97独占第一,恩比德以96位居第2,AD以94排名第三。以下配图为内线防守能力值前40的排名(左为内线防守能力值,右为球员个人总能力值):

(LIO)